سد داریان برروی رودخانه همیشه پر آب سیروان

سد داریان برروی رودخانه همیشه پر آب سیروان

درنزدیک روستای ورا وداریان، بین شهرهای پاوه و مریوان ونودشه آب این رودخانه به طرف کردستان عراق می‌رود درآنجا به آن دیاله می‌گویند.
.در مسیر رودخانه سیروان آبشار خروشان بل" BELL " وجود دارد که باکمال تاسف با اتمام سد وآبریزی وپرشدن سد این آبشار زیبا به زیر آب می‌رود !
احمد رستمی
سد داریان برروی رودخانه همیشه پر آب سیروان
سد داریان برروی رودخانه همیشه پر آب سیروان
سد داریان برروی رودخانه همیشه پر آب سیروان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]