شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

شاهکار هنر ایرانی - فرش ایرانی
نقشه کوچ عشایر
بر من آرام قدم بگذارید
شاخه و ساق و گل و برگ مرا
از سر حوصله و صبر نگاهی بکنید
هیچ دانید چرا
گل و گلبوته‌ی باغ دل من
رونق و روشنی خانه زیبای شماست
چونکه از چشمه بینایی چشمان هزاران انسان
آب خورده ست وسپس روییده ست...
بر من آرام قدم بگذارید

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مهرداد قاسمی

مهرداد قاسمی دوشنبه 29 تیر 94 - 21:41

این عکس کجاست

سارا حقیقت

سارا حقیقت دوشنبه 29 تیر 94 - 21:42

like

مهران پروایی

مهران پروایی دوشنبه 29 تیر 94 - 21:42

جقد قشنگه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]