کاخ سلیمانیه

کاخ سلیمانیه

این کاخ مربوط به دوره قاجاره و از آثار ملی ایرانه. برای اقامت گاه تابستانی فتحعلی شاه بنا شده. این کاخ و باغ زیبای مقابلش مجموعه زیبایی رو به وجود آورده. علت نام گذاریش هم تولد سی و چهارمین پسر فتحعلی شاه با نام سلیمان میرزا ذکر شده. ساختمان کاخ آجریه و نمای آن تزیینات ویژه ای نداره، بنای این کاخ روی پیلوت ساخته شده که در زمان خودش نوعی نوآوری حساب می‌شده.
کاخ سلیمانیه
کاخ سلیمانیه
کاخ سلیمانیه
کاخ سلیمانیه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]