کوه صفه

کوه صفه

پارک کوهستانی صفه در جنوب شهر اصفهان، بر روی کوه صفه، در جنوب تقاطع بزرگراه‌های شهید اقارب پرست و شهدای صفه واقع شده است که دسترسی به آن بسیار آسان است. بلندترین نطقه ارتفاعی آن ۲۲۳۲ متر است. نقاط دیدنی مهمی در این مجموعه وجود دارد از جمله :
بقایای اصلی شاهدژ (قلعه دیو)
چشمه پاچنار و تخت سلیمان
چشمه درویش (خاجیک)
چشمه شاه درویش
چشمه گل زرد و دیوار آیینه
گردنه باد
آبشار مصنوعی
دیواره سنگی آبگیر
کوه صفه
کوه صفه
کوه صفه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]