دریاچه Loktak

دریاچه Loktak

در میان جاذبه‌های گردشگری هند، دریاچه‌ها نقش اساسی دارند. در منطقه‌ی مانیپور، یک دریاچه بسیار زیبا و دیدنی قرار دارد که به دلایل مختلفی آن را دریاچه شناور می‌شناسند. این دریاچه که لوکتاک نام دارد به عنوان اولین و تنهاترین دریاچه شناور جهان شناخته می‌شود. دریاچه لوکتاک آبی شیرین دارد و برای این منطقه از هند به عنوان تنها دریاچه آب شیرین، شناخته می‌شود.
روی سطح دریاچه توده‌های شناوری مثل مواد آبی و گیاهان دریایی و … در حال حرکتند به همین دلیل حالت شناور به دریاچه بخشیده اند.
روی سطح دریاچه توده‌های شناوری مثل مواد آبی و گیاهان دریایی و … در حال حرکتند به همین دلیل حالت شناور به دریاچه بخشیده اند.
سانگای همان گوزن شاخ دار است که در نوع خود بسیار نادر است و می‌توان گفت نسل او در حال انقراض است. دریاچه دارای نمای بسیار زیبایی است از سویی، گیاهان و جانوران نیز به خودی خود بر زیبایی آن می‌افزایند.
دریاچه Loktak
دریاچه Loktak
دریاچه Loktak

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]