خانه هایی از جنس طبیعت

خانه هایی از جنس طبیعت

خانه‌های ارگانیک در منطقه زیرکوه قاین
این خونه‌ها سالهاست که داره استفاده میشه و بام اونها با گل مخصوصی که مقاوم در برابر برف و بارونه، گا اندود شده است.

با تشکر از Reza Samii
خانه هایی از جنس طبیعت
خانه هایی از جنس طبیعت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]