غار نمکدان قشم؛ طولانی‌ترین غار نمکی جهان

غار نمکدان قشم؛ طولانی‌ترین غار نمکی جهان

عبور از جاده ساحلی جزیره قشم خود جذابیتی جداگانه دارد. در مسیر رسیدن به گنبد نمک قشم و غار نمکی، دست طبیعت زیباترین نقش‌ها را رقم زده است. گویی در یک جزیره دوردست و خالی از سکنه به دنبال ناشناخته‌ها هستید. این جا حتی در تکان‌های شدید پشت ماشین می‌توانید برای خود خلوتگاهی بیابید. غفلت موجب پشیمانی ست! هر لحظه باید منتظر باشید تا اشکال و احجام متفاوت را در کنار هم ببینید.
مجموعه غارهای نمکی قشم در دل گنبد نمکی قرار گرفته که یکی از مرتفع‌ترین قسمت‌های جزیره است. در ورودی غار نمکی از نمایی دیگر آب شور به مانند آینه عمل می‌کند و همه چیز را انعکاس می‌دهد. بلورهای شیشه ای نمک در کف غار نمکدان، هیچ جای این غار شبیه جای دیگرش نیست. به هر طرف که نگاه می‌کنید اشکال و رنگ‌های جدید می‌بینید و این همه زیبایی هر انسانی را به شوق می‌آورد. در بعضی متون به این مطلب اشاره شده است که نمک‌های گنبد نمکی جزء بهترین نمک‌های خوراکی هستند.
غار نمکدان قشم؛ طولانی‌ترین غار نمکی جهان
غار نمکدان قشم؛ طولانی‌ترین غار نمکی جهان
غار نمکدان قشم؛ طولانی‌ترین غار نمکی جهان
غار نمکدان قشم؛ طولانی‌ترین غار نمکی جهان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]