زیبایی یک تنگه رویایی

زیبایی یک تنگه رویایی

ترودیفر یکی از زیباترین مناظر طبیعی در لارییونیون جزیره فرانسوی در 650 کیلومتری از ماداگاسکار است.
قسمت شگفت انگیز تنگه ترودیفر فاصله بین دو رودخانه آن است که دارای عمق بسیار نیز است که باعث بوجود آمدن 2 آبشار 210 متری و 300 متری در طور مسیر رودخانه شده است.
کمی جلوتر یک آبشار دیگر باعث می‌شود تا جمعا آبهای این رودخانه در طول مسیرشان و طی سه آبشار حدود 900 متر به پایین پرتاب شوند و درنهایت به اقیانوس هند بپیوندند.
زیبایی یک تنگه رویایی
زیبایی یک تنگه رویایی
زیبایی یک تنگه رویایی
زیبایی یک تنگه رویایی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]