دریاچه مصنوعی قو

دریاچه مصنوعی قو

دریاچه ای که توسّط بخش خصوصی و با توسعه‌ی برکه ای کوچک، بنا شده است .
راه دسترسی به این دریاچه که از جادّه‌ی اصلی جواهرده ـ رامسر جدا می‌شه، خاکی ولی زیباست .
با کرایه‌ی یک قایق پدالی میتوان گشتی در این دریاچه‌ی زیبا، تمیز و آرام زد و کمی با اردک‌ها و مرغابی‌های شناور در آن هم قدم شد .
دریاچه مصنوعی قو
دریاچه مصنوعی قو
دریاچه مصنوعی قو

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]