موزه میراث پهلوانی

موزه میراث پهلوانی

موزه میراث پهلوانی بیرجند با قدمتی 200 ساله دارای 5 گنبد به صورت طاق و تویزه با معماری منحصر به فرد است. موزه میراث پهلوانی در سال 1385 در محل زورخانه قدیمی امیر‌عرب مشهور به زورخانه لوبند افتتاح شد.بنای تاریخی زورخانه امیر عرب از دیرباز محل ورزش پهلوانان نامدار بوده ،تا اینکه در سال 1380 ساختمان جدید این زورخانه به بهره برداری می‌رسد و فکر ایجاد موزه و نمایشگاهی دائمی از مواریث پهلوانی و ورزش باستانی در بنای تاریخی مذکور قوت می‌گیرد.
قسمت‌های مختلف این موزه شامل نمایش عکس‌های پهلوانان و پیشکسوتان صاحب نام، ابزار و آلات ورزشی (از قبیل میل، کباده و تخته شنا)، ضرب، ابزار و آلات پهلوانی زینتی چون شمشیر و سپر و تعدادی مانکن که حالات مختلف ورزشی را به نمایش درآورده اند.
هدف از تأسیس این موزه آشنایی عموم با ورزش باستانی و آداب و سنن مربوط به این رشته دیرپا و مردمی می‌باشد.
موزه میراث پهلوانی
موزه میراث پهلوانی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]