آبشار جاگ

آبشار جاگ

آبشار جاگ آبشاری است که در کشور هند واقع شده‌است و بلندترین ریزشگاه آن ۸۲۹ متر ارتفاع دارد. حوضهٔ آبریز این آبشار، رود شاراواتی است.
آبشار جاگ
آبشار جاگ
آبشار جاگ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]