موزه «نلسون ماندلا» در آفریقای جنوبی

موزه «نلسون ماندلا» در آفریقای جنوبی

خانه قدیمی نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی پس از فروخته شدن به موسسه هواداران ماندلا تبدیل به موزه ملی این کشور شد. در این موزه که توسط موسسه هواداران ماندلا و مقامات حکومتی کیپ تاون غربی خریداری شده است به نمایش و معرفی رهبر آفریقای جنوبی و فعالیت‌های وی می‌پردازد.
موزه «نلسون ماندلا» در آفریقای جنوبی
موزه «نلسون ماندلا» در آفریقای جنوبی

امید رجبی پور کشایه

امید رجبی پور کشایه یکشنبه 12 مهر 94 - 16:50

امامزاده امیر حیدر و امیر احمد امیربنده کلاچای
https://instagram.com/omidphotographer/

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]