غارها و معبد رصد خانه مراغه

غارها و معبد رصد خانه مراغه

این معبد در تپه رصد شهر مراغه واقع شده همان کوهی است که رصد خانه مراغه بر روی ان احداث شده است این معبد در دامنه غربی ثپه رصد قرار دارند و ارتباطی با رصد خانه مراغه ندارد.
یافته‌های باستان‌شناسی وجود تمدن اوراتورها و ماد در آذربایجان بزرگ که مراغه جزیی لاینفک از آن است را به اثبات رسانیده است.این معبد و اتاقهای تراشیده شده در دل سنگ در تپه رصد ( رصد داغی) مراغه یکی از نخستین و مهمترین و متاسفانه ناشناخته‌ترین معابد مهر پرستی یا همان میتراییسم در دنیاست.
غارها و معبد رصد خانه مراغه
غارها و معبد رصد خانه مراغه
غارها و معبد رصد خانه مراغه
غارها و معبد رصد خانه مراغه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]