معبد مهر 4

معبد مهر 4

مراسمات ماه محرم
هر ساله در ماه محرم، روزهای عاشورا و تاسوعا مردم روستای ورجوی جهت انجام مراسم تعزیه و شبیه خوانی در این محل جمع می‌شوند و به سینه زنی و عزاداری می‌پردازند و پس از اتمام مراسم سینه زنی شاهد دادن نذری توسط مردم روستا هستیم.
خانقاه
از ظواهر امر می‌توان حدس زد که بنای ملا معصوم ورجوی یک خانقاه بوده است با تفاوتی که تکیه و زاویه و رباط نیز خوانده می‌شود و محل اجتماع صوفیان صادق بوده است. با توجه به اینکه تصوف در قرن دهم و یازدهم (تاریخی که بر روی سنگهای قبور مجاور بنا در گورستان ورجوی می‌بینیم که شاید مقارن با عصر گسترش بنای مذکور از غار و پناهگاهی طبیعی به عبادتگاه و خانقاهی باشد) در آذربایجان قدرتی به هم زده و مراکز شیوخ و متصوفه و نیز پیروان شیخ صفی الدین اردبیلی محسوب می‌شده و با توجه به اینکه هنوز دهکده ای در مجاور ورجوی به نام خانقاه وجود دارد و با توجه به وضع بنای ورجوی و اجزاء آن ، می‌توان حدس زد که این محل خانقاه اهل تصوف بوده است. مهمتر از همه زیر زمینی بودن و تاریکی انزوایی است که در این معبد وجود دارد. اسرار و رموز نزد صوفیان صادق معتبر شمرده می‌شد، به این معنی که چون صوفیان از قدیم مکرر مورد طعن و استهزاء و نفی منکران بودند و بنا چار به نوعی خویشتن داری و پنهان روشی و زندگی زیر زمینی روی آوردند ؛ کم کم این نوع سلوک خود اصلی به نام حفظ اسرار بین صوفیه گردید، همین طرز فکر آنانرا به نوعی زندگی مرموز و زیر زمینی سوق داد و این مسئله در تمام مظاهر زندگی آنان حتی در سبک و سیاق بنای خانقاه تأثیر تام داشته است. خانقاه را عموماً در نقاط پرت و دور افتاده و به صورت تاریکخانه ای پراز اسرار و رموز بنا می‌کردند و یا غارهای تاریک و دور را منزل و مسکن و معبد خود قرار می‌دادند . در نزد بعضی از فرق صوفیه عبور از غارهای تاریک به منزله عبور از عوالم زیر زمینی تلقی می‌شد و جذبه و خلسۀ عرفانی از این طریق حاصل می‌گردید و همین زندگی غارنشینی و زیر زمینی ( که برگشتی به غار نشینی ادوار ابتدایی بشر است) باعث می‌شد که سالک از تمام تعلقات زمینی و آنچه روی زمین جریان دارد برهد و به خداوند اتصال یابد. کتیبه‌های حجاری شده بنا متعلق به زمانی است که این نیایشگاه بعنوان خانقاه و زاویه مورد استفاده اهل تصوف قرار گرفته است که تاریخ حدود قرن 8 هجری قمری را بیان می‌نماید(نادره شجاع و نسیم علیپور، 1384، 47).
نتیجه‌گیری
محوطه‌های آیینی از جمله مکان‌های مقدسی هستند که بنا به دلایلی که بیشتر مقدس بودن زمین محوطه شکل گرفته اند و در طول زمان‌های متمادی مورد استفاده مردم در اجرای مراسمات قرار گرفتند، محوطه معبد مهر نیز در طول سالیان دراز با کارکرد دینی، هر چند با وجود تفاوت‌های جزئی در نحوئه عبادت مورد توجه بوده است و امروزه نیز شاهد اجرای مراسم هستیم که شاید در قرون گذشته محل اجرای مراسم مهرپرستی یا صوفی گری بوده و امروزه تبدیل به محل سینه زنی و مراسمات عزا هستیم که نشان می‌دهد که این محوطه در منطقه مراغه به عنوان یکی از محوطه‌های آیینی مورد استفاده مردم قرار می‌گرفته است.
http://www.anthropology.ir/node/19112
معبد مهر 4
معبد مهر 4
معبد مهر 4
معبد مهر 4

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]