این معبد چشمه ای مقدس دارد!

این معبد چشمه ای مقدس دارد!

معبد تیرتا امپول برای چشمه آب مقدسش مشهور است. سمت چپ معبد، یک ویلای مدرن وجود دارد که برای بازدید سوکارنو، اولین رئیس جمهور اندونزی ساخته شده و در حال حاضر برای اقامت افراد مهم به کار می‌رود.
در حوضچه آب مقدس – هندوها ابتدا بدنشان را در آب می‌شویند تا آلودگیها را از روح و جسمشان دور شود، سپس لباس سپید رنگ می‌پوشیند و هدایایشان را پیشکش خدایان می‌کنند و ساعتی به دعا می‌نشینند.
این معبد چشمه ای مقدس دارد!
این معبد چشمه ای مقدس دارد!
این معبد چشمه ای مقدس دارد!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]