شهر دقیانوس

شهر دقیانوس

جیرفت مرکز حوزه فرهنگی جازموریان در جنوب شرقی ایران است.شرایط اقلیمی برای وجود زندگی در این منطقه بسیار مناسب است .سنگواره‌های حیوانی عظیم جثه در زه کلوت جازموریان،آثار پراکنده دوران پارینه سنگی هزاره پنج پ م و آثار دوران نوسنگی هزاره سوم پ م بیانگر این موضوع است.شکوفایی تمدن این محل در دوره آغاز شهر نشینی در هزاره سوم و دوم پ م است.در هزاره سوم پ م در متون اکدی یاد شده است که نارام سین هیاتی بازرگانی برای خرید چوب ،مس وبافته به مکن که در منطقه جازموریان قرار دارد فرستاده است.فرمانروای این منطقه به نام مانودانو در متون اکدی ذکر شده است که احتمالا جیرفت مرکز حکومتی او بوده است
در دوران هخامنشی این منطقه بسیار رونق داشته است و چوبهای کاخ آپادانای شوش از این منطقه آمده است.در بازگشت اسکندر از هند به فارس یکی از محلهای اقامتی سپاه او جیرفت بوده است.آثاری نیز از دوره اشکانی و ساسانی در این محل دیده میشود. در سالهای گذشته پس از یک فصل پر باران و بروز سیل آثار متعدد بسیاری از زیر خاک بیرون آمد که توجه تجار غیر قانونی عتقه را به خود جلب کرد ودر مدت کوتاهی این آثار به موزه‌های خارج منتقل شدند.
شهر دقیانوس
شهر دقیانوس

عادل امیری

عادل امیری چهارشنبه 18 آذر 94 - 10:34

جیرفت شهر تاریخی و زیباست
ممنون از متن زیبای شما...

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]