گشتی در روستای شهرستانک، بهشتی در کنار پایتخت

گشتی در روستای شهرستانک، بهشتی در کنار پایتخت

مسیر شهرستانک از جاده کرج ـ چالوس شروع می‌شود که بهترین راه، نرسیده به گچسر از یک مسیر آسفالته است که 8 کیلومتر بعد از طی مسیر به این روستا می‌رسیم.
راه شهرستانک در نهایت به بن‌بست می‌رسد، اما کوهنوردان راه بلد از قله توچال می‌توانند بعد از طی مسافتی به قله شاه‌نشین شهرستانک برسند و دمی بیاسایند و از همان جا راه خانه را پیش گیرند.
اگر به شهرستانک رفتید حتماً سری هم به کاخ ناصری بزنید. در این کاخ تکه سنگی وجود دارد با نوشته‌هایی که خیلی مفهوم نیست. گویا زمانی که شاه در فضای آزاد کاخش مشغول استراحت بوده است این تکه سنگ از جایی نامعلوم می‌غلتد و می‌آید درست جلوی پای اعلی حضرت متوقف می‌شود. این که شاه با چه تصور و ذوقی توجهش به این تکه سنگ جلب می‌شود را نمی‌دانم اما پس از این اتفاق او دستور می‌دهد که بر تکه سنگ چیز‌هایی حکاکی کنند و به یادگار بگذارند.
پس از قدم زدن در خزان این کاخ زیبا و تاریخی راهی چشمه گله‌گیله می‌شویم. آب زلال چشمه وقتی با نسیم خنک پائیزی همراه می‌شود دیگر دل‌کندن از دیدن آن سخت می‌شود. کمی کنار آب می‌نشینیم و تنها به صدای آن گوش می‌دهیم. هیچ اثری از صدا‌های فالش و ناهنجار شهر نیست و تنها زمزمه مادرانه و آواز قشنگ طبیعت بکر است.
شهرستانک پر از درختان گردو است. دوستان از شاخه‌های بلند چندتایی گردوی سبز و تازه می‌تکانند و همان جا با چند تکه سنگ می‌شکنیم و مغز خوشمزه آن را در دهان می‌گذاریم.
وقتی به شهرستانک می‌آیید باید حواستان به این نکته باشد و بدون تجهیزات و با تصور این که آنجا چیزی می‌خریم یا تهیه می‌کنیم راه نیفتید. تمام اقلام خوراکی و چادر مسافرتی و پتوهایتان را با خودتان بیاورید و کمی لباس گرم برای آن‌که بدون نگرانی در پائیز دل انگیز شهرستانک قدم بزنید.
چشمـــه گلــه​گیــــله
چشمه گله گیله در بالا‌ترین نقطه روستای شهرستانک قرار دارد با نیم ساعت پیاده روی از کاخ ناصری می‌توان به این چشمه رسید. چشمه به پر آبی در منطقه معروف است.
راه‌هــای دستـــرســـی
برای رسیدن به شهرستانک بایدمسیری زیبا همراه با مناظر بدیع طبیعت را طی کنیم. این مسیرازامامزاده داود واقع درشمال تهران شروع وبعد ازگذشتن ازدره‌ای که به شمال شرقی امتداد دارد وعبوراز ارتفاع 3600 متری، به دشت چمن مخمل وبعد کاخ ناصرالدین شاه ودر نهایت به شهرستانک می‌رسد.
علاوه بر این برای دسترسی به شهرستانک، راه آسفالته ۸ کیلومتری نیز وجود دارد که از جاده چالوس، نرسیده به گچسر منشعب شده و به شهرستانک منتهی می‌شود. راه دیگر منتهی به شهرستانک روستای غیر مسکونی ده تنکه در فاصله دو ساعته روستای آهارشم است که از قلعه دختر می‌گذرد. یکی دیگر از راه‌ها نیز از طریق امامزاده شکر آب است.
گشتی در روستای شهرستانک، بهشتی در کنار پایتخت
گشتی در روستای شهرستانک، بهشتی در کنار پایتخت
گشتی در روستای شهرستانک، بهشتی در کنار پایتخت
گشتی در روستای شهرستانک، بهشتی در کنار پایتخت
گشتی در روستای شهرستانک، بهشتی در کنار پایتخت

محمدرضا سرابیان

محمدرضا سرابیان دوشنبه 13 مهر 94 - 09:04

چه جاهای جالبی بیخ گوشمونه و نمیدونیم. همیشه در حال فکریم که کجا بریم

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]