این خانه محل تولد امیر کبیر است

این خانه محل تولد امیر کبیر است

منزل تاریخی امیرکبیر که قدمت آن به اواخر دوره زندیه برمی گردد جنب رودخانه محله عباس آباد قدیم شهر هزاوه واقع شده است و مصالح دیوارهای این اتاق از جنس آجر با نمای داخلی گچ و نمای بیرونی کاهگل و طرح هندسی و منظم بنا از رعایت معماری خاصی که درخانه‌های ایرانی است حکایت دارد.
ورودی بنا را سر دری کاهگلی به ابعاد40.30 در 40.2 با دو سکوی کناری پیر نشین به همراه درب دو لنگه چوبی تشکیل و فضای داخل و خارج بنا را دالان طویلی به طول 9 متر به یکدیگر مرتبط می‌کند.
نمای بیرونی بنا دارای تزئینات خاصی نبوده و به شکل ساده با مصالح بوم آورد نماسازی شده است
در محور طولی بنا و در سمت غرب آن اتاق هایی شکل گرفته و پنجره هایی در طرفین برای تنظیم نور تعبیه شده است.
در این منزل محلی به عنوان کارگاه تولید شیره انگور با تجهیزات سنتی در بخش انتهایی حیاط قرار دارد که هم اکنون کاربری خود را حفظ کرده است.
این بنای تاریخی به تازگی در فهرست آثار ملی ایران به شماره 29706 درتاریخ 16/11/89ثبت شده است.
میرزا تقی خان امیرکبیر تا 6 سالگی در این منزل زندگی و پس از این سالها به همراه پدر به تبریز مهاجرت کرد از این پس این منزل منسوب به امیرکبیر بوده و به این نام خوانده می‌شود.


این خانه محل تولد امیر کبیر است
این خانه محل تولد امیر کبیر است
این خانه محل تولد امیر کبیر است
این خانه محل تولد امیر کبیر است
این خانه محل تولد امیر کبیر است

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]