قرقاول

قرقاول

یکی از جاذبه‌های گردشگری در مناطق طبیعی و جنگلها وبیشه زارها,دیدن گونه‌های مختلف جانوری است.
قرقاول یکی از زیباترین و پر جمعیت‌ترین پرندگان ایران است و زیستگاه ان بیشتر در جنگلها و بوته زارها,مخصوصا در مناطق شمال کشور است.
قرقاول نر دارای پرهای رنگی ودمی دراز وسری سبز وقرمز است وقرقاول ماده دارای پرهای نخودی تیره با لکه‌های قهوه ای زیاد است.
قرقاول
قرقاول
قرقاول
قرقاول
قرقاول

کوروش آریا

کوروش آریا یکشنبه 9 اسفند 94 - 17:59

چه پرنده زیبایی .

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]