خانه معروف قدیمی میرمیران

خانه معروف قدیمی میرمیران

مجموعه میرمیران با مساحت تقریبی ۳۶۰۰ متر مربع مشتمل بر دو خانه و برج دیده بانی است . بنای شمالی به صورت مجموعه بیرونی و اندرونی وبا مساحت تقریبی ۱۳۱۵ متر مربع احداث شده و ورودی آن درجبهه شمال شرقی بناست که از طریق فضایی باخم قائم به اندرونی متصل می‌شود . فضاهای بیرونی در سه جبهه شمال ، شرق و غرب حیاط وسیع این بخش چیده شده است .
ضلع شمالی مشتمل بر سه اتاق باسقف کلیل است که اتاق میانی با ایوان سر پوشیده در ضلع جنوبی مرکزیت خود را حفظ کرده است .
فضا‌های این بخش در دو اشکوب بنا شده اند . اتاقهای ضلع غربی با ابعادی وسیع و غیر منظم به صورت انباری و بخش سرویس دهی دارای کاربری بوده اند ضلع جنوبی با بدنه سازی جرزو دهانه با قوس دسته زنبیلی با نمای مقابل (ضلع شمالی ) هماهنگ شده است.
فضا‌های ضلع شرقی مشتمل بر تالار مستطیلی و دو اتاق در طرفین است ؛ این فضاها از یک جهت به ایوان بیرونی و از طرف دیگر به حیاط اندرونی اشراف دارند . دسترسی به بخش اندرونی از طریق راهروی میسر می‌شود .
فضا‌های این بخش شامل اتاق مربع شکل ضلع شمالی ، اتاق سه دری ضلع جنوبی است ؛تالار و شاهنشین ضلع شرقی در این حیاط از دیگر فضا‌های این بنای تاریخی است . این تالار فضایی هشت گوش در ضلع شرقی خود دارد که با سقف گنبدی پوشیده شده است .
در منتهی الیه شرقی این مجموعه فضا هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد متعلق به بنایی دیگر بوده و به بنای اصلی متصل شده است ؛ فضا‌ها شامل اتاقی وسیع با چهار ستون قطور در میانه ان است که سقف طاق و تویزه را بر فراز خود دارند .تیغه ای آجری دو دهانه این اتاق را جدا کرده است .
در کنار این بخش دو اتاق در یک ردیف قرار گرفته اند که پوشش آنها به صورت طاق و گنبدی است ؛ فضا‌های این بخش در دو اشکوب بنا شده اند.
بخش دیگر این مجموعه خانه ای در جبهه جنوبی است . این خانه نیز احتمالاً در گذشته به صورت مجموعه بیرونی و اندرونی بوده که در حال حاضر بخشهای وسیعی از آن تفکیک گشته و تنها فضا‌های جبهه شرقی و دو اتاق در ضلع شمالی باقی مانده است .
اتاق سه دری جبهه شمال شرقی در کنار خود دارای دو اتاق با پوشش سقف گنبدی است . در اتاق دوم کلیه سطوح به تزیینات نقاشی با تصاویر پرندگان ، شکار حیوانات و گلهای شاه عباسی و خوشنویسی مزین است . سقف گنبدی اتاق دارای کاربندی مقرنس می‌باشد .
فضاهای این قسمت نیز در دواشکوب بنا شده بوده اند که در حال حاضر اشکوب فوقانی کاملاً تخریب گشته است .
خانه معروف قدیمی میرمیران
خانه معروف قدیمی میرمیران
خانه معروف قدیمی میرمیران

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]