انگور سرخ فخری

انگور سرخ فخری

حدود 90 درصد از تاکستان‌های این شهرستان را رقم سرخ فخری معروف به انگور شاهرودی تشکیل می‌دهد.
این نوع انگور به دلیل داشتن خاصیت ماندگاری پس از برداشت قابل نگهداری در انبار و سردخانه‌ها برای عرضه تدریجی به بازار است.
انگور سرخ فخری
انگور سرخ فخری
انگور سرخ فخری

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]