یونسکو:افراط گرایان از تاریخ در هراسند

یونسکو:افراط گرایان از تاریخ در هراسند

نیویورک-ایرنا-مدیرکل سازمان یونسکو دلیل ویران کردن طاق پیروزی درشهر تدمر (پالمیرا) سوریه بدست نیروهای تروریستی داعش را هراس آن‌ها از تاریخ دانست و تاکید کرد که این گروه برغم همه جنایات بی رحمانه خود قادر به زدودن تاریخ نخواهند بود.
ایرینا بوکووا مدیرکل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اقدام تروریست‌های گروه داعش به ویران کردن طاق پیروزی درشهر تدمر سوریه را تلاشی برای ازمیان بردن تاریخ دانست و نوشت: این ویرانگری‌ها نشان می‌دهد که افراط گرایان داعش تا چه اندازه از تاریخ و فرهنگ در هراسند.
مدیرکل یونسکو ضمن محکوم کردن این اقدام افزود: دلیل این وحشت گروه‌های تروریست و افراط گرا این است که آگاهی مردم از گذشته مشروعیت دلائلی را که آن‌ها برای توجیه جنایت‌های خود بکار می‌برند از میان می‌برد و چهره واقعی آن‌ها را که نمودی از نادانی و نفرت مطلق است نمایان می‌کند.
خانم بوکووا در ادامه گفته است که گروه‌های تروریست و افراط گرا برغم جنایات بیرحمانه خود نه قادر خواهند بود تاریخ را از میان ببرند و نه خاطره این بناها و آثارباستانی از حافظه مردم بزدایند.
به نوشته وی این بناها (در تدمر) نشانگر یکپارچگی و هویت مردم سوریه است.
منبع :ایرانا
یونسکو:افراط گرایان از تاریخ در هراسند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]