شاهکار معماری ایرانی در پاکستان

شاهکار معماری ایرانی در پاکستان

مسجد جامع گیلگت و بلتستان که یکی از بزرگترین مساجد پاکستان است که نزدیک شهر اسکردو از توابع گیلگت و بلتستان واقع شده است.این مسجد از 15 درب تشکیل شده که به روی هر درب آیات قرآن به طرز زیبایی نوشته شده و انسان را به یاد مساجد قدیمی در اصفهان و مشهد می‌اندازد.
مسجد جامع گیگلت و بلتستان را در کشور پاکستان به‌عنوان شاهکار معماری ایرانی می‌شناسند.
شاهکار معماری ایرانی در پاکستان
شاهکار معماری ایرانی در پاکستان
شاهکار معماری ایرانی در پاکستان
شاهکار معماری ایرانی در پاکستان
شاهکار معماری ایرانی در پاکستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]