عشایر لرستان

عشایر لرستان

عشایر لرستان از طوایف قدیمى لر ایران هستند و با گویش لرى سخن مى‌گویند. و اکثریت آنها در حال اسکان هم به دامدارى مى‌پردازند. زندگى دامدارى و کشاورزى را درهم آمیخته‌اند. علاوه بر کشاورزى و دامدارى از میوه‌هاى جنگلى و سبزى‌هاى کوهستانى مخصوصاً میوه بلوط استفاده مى‌کنند صنایع دستى آن مخصوصاً قالى‌بافی، جاجیم، گلیم، پته، نمد و بافت سیاه‌چادر. از اهمیت فراوانى برخوردار است.
جلگه‌هاى میان دره‌اى لرستان در تابستان گرم و در زمستان معتدل است. اعتدال هواى کوهستان و مراتع فراوان آن و ملایمت هواى جلگه‌هاى جنوبى و مرتفع در زمستان سیب گسترش زندگى کوچ‌نشینى در این استان گردیده است. استان لرستان مأمن و مسکن ایلات بیرانوند، حسنوند، زلقی، پائی، میر، سادات، ممیوند، سگوند و ترکاشوند مى‌باشد. که بنا به مقتضیات طبیعى این سرزمین به زندگى کوچ‌نشینى و معیشت دامدارى خو گرفته‌اند.
ایلات و عشایر مستقر در لرستان تابستان‌ها را در مناطق اشترانکوه، قلیانکوه، مناطق الیگودرز، بخش‌هاى زاغه، چغلوندی، الشتر، دلفان، کوه کاکاشرف و کوه‌دشت مى‌گذرانند.
عشایر لرستان
عشایر لرستان

فریده انتظاری

فریده انتظاری ﺳﻪشنبه 14 مهر 94 - 11:31

به به زنان عزیز عشایر.سپاس

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]