بزرگ‌ترین برج ساعت جهان

بزرگ‌ترین برج ساعت جهان

برج ساعت بیگ بن بزرگ‌ترین و معروف‌ترین برج ساعت جهانِ که در شهر لندن واقع شده است.
برج ساعت کاخ وست مینستر که در ضلع شمال شرقی ساختمان پارلمان بریتانیا قرار دارد، به نام برج بیگ بن یا ساعت بیگ بن، شهرت جهانی دارد. در واقع، بیگ بن، نام زنگ بزرگ سیزده تنی است که در داخل برج قرار دارد و سر هر ساعت هم به صدا در می‌آید.
برج ساعت بیگ بن، در بریتانیا، رسمأ به نام "برج سنت استفان کاخ وست مینستر"، شناخته میشود
بزرگ‌ترین برج ساعت جهان
بزرگ‌ترین برج ساعت جهان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]