آشنایی با اصطلاحات کوهنوردی (1)

آشنایی با اصطلاحات کوهنوردی (1)

اصطلاحات پایه کوهنوردی
کوه چیست : برجستگی‌های با ارتفاع ۶۰۰ متر به بالا و عموما بلندتر و شیب دار‌تر از تپه هستند که در اثر چین خوردگی زمین ، فرسایش و فعالیت آتش فشانی بوجود می‌آید
کوه‌ها : ۵۲%آسیا ، ۳۶ %آمریکای شمالی ، ۲۵%اروپا ، ۲۲%آمریکای جنوبی ، ۱۷%استرالیا ، ۳%آفریقا را پوشانده اند و روی هم رفته ۲۴%خشکی‌های زمین را شامل می‌شوند
کوهنوردی چیست : به بالا و پایین رفتن به صورت پیاده از ارتفاعات طبیعی کوهنوردی گفته می‌شود
تپه چیست : به بلندی‌های با ارتفاع کمتر از ۶۰۰ متر تپه گفته می‌شود
قله چیست : به بلندترین قسمت هر کوه قله گفته می‌شود
قله اصلی چیست : به بلندترین قله یک کوه قله اصلی گفته می‌شود
قله فرعی چیست : به سایر قلل در یک خط الراس قلل فرعی گفته می‌شود
رشته کوه چیست : به زنجیره ای از کوه‌های به هم پیوسته رشته کوه گفته می‌شود
یال چیست : به محل برخورد در دامنه‌های شیب دار در بالاترین نقطه تماس(شیب محدب و برآمده بین ۲ دره) یال گفته می‌شود
خط الراس چیست : به خط اصلی بلندترین یال بین ۲ قله (محل تقسیم آب) خط الراس گفته می‌شود
گردنه چیست : به پایین‌ترین نقطه خط الراس‌های ۲ نقطه گردنه گفته می‌شود
دره چیست : به محل برخورد ۲ دامنه شیب دار دره گفته می‌شود
خط القعر چیست : به ژرف‌ترین نقاط بستر رودخانه یا دره خط القعر گفته می‌شود
صخره چیست : به سنگ‌های یکپارچه و بزرگ که صعود با یک طناب ۴۰ متری ممکن باشد صخره گفته می‌شود
گرده چیست : به یال هایی که شیب آنها زیاد بوده و سنگی هستند گرده گفته می‌شود
دیواره چیست : به سنگ‌های یکپارچه و بزرگ که صعود با یک طناب ۴۰ متری ممکن نباشد دیواره گفته می‌شود
راه پاکوب چیست : به مسیری که در اثر رفت و آمد کوهپیمایان و کوهنوردان ایجاد می‌شود(رچ) پاکوب گفته می‌شود
راه مالرو چیست : به مسیرهای جهت رفت و آمد حیوانات اهلی مالرو گفته می‌شو
آشنایی با اصطلاحات کوهنوردی (1)
آشنایی با اصطلاحات کوهنوردی (1)

ایلیا مقدم

ایلیا مقدم چهارشنبه 15 مهر 94 - 16:15

خیلی جامع بود سپاس خانم دانافر منتظر ادامه ش هم هستیم

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]