محل زندگی خانواده سلطنتی انگلستان

محل زندگی خانواده سلطنتی انگلستان

کاخ وست‌مینستر محل برگزاری جلسات مجلس عوام بریتانیا و مجلس اعیان بریتانیا است که در شهر وست‌مینستر در ناحیه لندن بزرگ و در کنار رود تیمز قرار دارد.
این کاخ که در قرون وسطا ساخته شده بود در سال ۱۸۳۴ میلادی به علت آتش‌سوزی تخریب و سپس کاخ فعلی ساخته شد. هم‌اکنون این کاخ برای مراسم‌ها و تشریفات رسمی و همچنین محل زندگی خانواده سلطنتی انگلستان مورد استفاده قرار میگیرید
محل زندگی خانواده سلطنتی انگلستان
محل زندگی خانواده سلطنتی انگلستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]