حمام حاج آقا تراب

حمام حاج آقا تراب

بنای زیبای حمام حاج اقا تراب که به سبک معماری دوران صفویه ساخته شده است به نام حمام دوقلو نیز معروف است ودارای دو قسمت می‌باشد. قسمت اول با حمام بزرگ که دارای سردینه (حمام سدر) و گرمینه 9 حمام گرم بوده و فقط مورد استفاده رجال و اشراف و شاهزادگان قرار می‌گرفته است و قسمت دوم همان حمام کوچک است که انهم به نوبه خود دارای سرینه و گرمینه است و ویژه استفاده افراد عادی جامعه و رده پاوین بوده است و در موطه حمام بزرگ چهار ستون زیبای سنگی به چشم میخورد .پوشش سردینه از طاق و چشمه تشکیل شده است و طاق اصلی دارای نقوش اهکبری است . در سر در ورودی (شاه نشین ) تصویری از جنگ رستم و دیو سفید نمایان است که به وسیله کاشی هفت رنگ به شکل ماهرانه ای ماشیکاری گردیه و بر روی دو ستون سنگی حجاری شده قرار گرفته است.
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]