ارگ تاریخی گوگد

ارگ تاریخی گوگد

ارگ تاریخی گوگد دومین بنای خشتی ایران بعد از ارگ بم است . که تاریخ وزمان ساخت آن در دوران صفویه به حدود چهار قرن پیش می‌رسد .
تنها سند مکتوبی که از این بنا موجود می‌باشد متعلق به حدود 140سال پیش است که نشان می‌دهد نصف بنای ارگ توسط شخصی به نام علیخان به عنوان مهریه به همسرش واگذار شده واز آن پس به عنوان ارگ علیخانی نامیده شده است .
ارگ گوگد وشهر گلپایگان در مسیر جاده معروف به ابریشم که جاده اصلی تجاری دوران قدیم بوده ،قرار داشتند.
ارگ گوگد در زمان صلح به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار می‌گرفته و با توجه به وضع و موقعیت ویژه خود نسبت به کاروانسراهای مجاور ،محل استراحت کاروان تجار سرشناس ویا حاکمان ووالی‌های سایر ایالات ایران بوده است وحتی به استناد اظهارات افراد مسن شهر گوگد آقامحمد خان قاجار نیز در لشکر کشی‌های خود چند روزی را در این محل استراحت کرده است .
ارگ تاریخی گوگ در زمان جنگ وحمله اشرار به عنوان دژنظامی مورد استفاده قرار می‌گرفته است و در بالای درب ورودی شمالی قسمتی به عنوان شاه نشین وجود داشته است که هم اکنون به عنوان سوئیت ویژه می‌باشد . ارگ گوگد به شماره 2574 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .
فضایی کاملا سنتی دارد حیاطی سر سبز ،حوضی بزرگ وپر آب وپنجره هایی منبت کاری وچوبی دیوار هایی از کاهگل با رنگ خوش وعطری دلنشین ،شبستان هایی تودر تو فضای باغ ایرانی را زنده می‌کند.
ارگ تاریخی گوگد
ارگ تاریخی گوگد
ارگ تاریخی گوگد
ارگ تاریخی گوگد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]