آبشار شوی یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین آبشارهای ایران

آبشار شوی یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین آبشارهای ایران

آبشار شوی با ارتفاع ۸۵ متر و عرض ۷۰ متر و بین کوه‌های سالن و اسفندیاری قرار دارد. این آبشار با توجه به عرض و ارتفاع خود بزرگترین آبشار خاورمیانه لقب گرفته است و یکی از زیباترین آبشارهای ایران به شمار می‌رود. آبشار شوی دزفول در سال ۱۳۹۳ به عنوان سی و پنجمین اثر طبیعی ملی و اولین اثر ملی خوزستان توسط هیئت دولت برگزیده شد .
آبشار شوی  یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین آبشارهای ایران
آبشار شوی  یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین آبشارهای ایران
آبشار شوی  یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین آبشارهای ایران
آبشار شوی  یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین آبشارهای ایران

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]