درینا؛ رودی سبز و زیبا در قلب صربستان

درینا؛ رودی سبز و زیبا در قلب صربستان

رود درینا یکی از زیباترین رودهای صربستان است که سبز و سریع است و در قدیم مردم به خاطر رنگش آن را "زلنیکا" یا "سبز در صربستان" نامیده بودند.
این رود با کوه هایی میان مرز صربستان و بوسنی احاطه شده و در حقیقت مرزی طبیعی میان غرب و شرق امپراتوری رم بوده که "کاتولیک"‌ها را از "ارتودوکس" جدا می‌کرده است.
درینا؛ رودی سبز و زیبا در قلب صربستان
درینا؛ رودی سبز و زیبا در قلب صربستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]