جزیره لهجه‌ها و مهد مردان بزرگ

جزیره لهجه‌ها و مهد مردان بزرگ

شهرستان سرخه به تنهایی خود جزیره ای از لهجه‌های نتفاوت است . سرخه ای ، افتری ، لاسجردی ، بیابانکی و ....
سرخه نام آورانی چون آیت اله ارسطو سرخه ای ، آیت اله فیض سرخه ای و دانشمندان بزرگی را پرورش داده است . رئیس جمهور ایران دکتر حسن روحانی فرزند سرخه است
جزیره لهجه‌ها و مهد مردان بزرگ

امید رجبی پور کشایه

امید رجبی پور کشایه دوشنبه 20 مهر 94 - 18:33

عالی و پرمحتوا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]