تالاب انزلی

تالاب انزلی

مجمو عه تالاب انزلی جزءتالابهای طبیعی ، دائمی وآب شیرین کشور می‏باشد.حدود۱۱ روداصلئ و ۳۰ رودفرعئ پس از آبیاری مزارع وشالیزارها به همراه جریانهای سطحی حوزه آبریزی به وسعت ۳۶۰۰ کیلو متر مربع به این تالاب می‌ریزند . ازنظرزمین شناسی زمان تشکیل تالاب به اواخر دوره پلیوسن واحیاناً هلوسن بر می‌گر دد. خاک اطراف تالاب شامل هیدرومرف سطحی و غیر آهکی ، خاکهای غیر آهکی لیمونی دار و لیمونی-رسی بدون آهک می‏باشد . ونوع رسوبات بستر تالاب تورب رسوبی سبز (Gyttja) و به میزان کمتر سیلت درشت توربی گزارش شده است.حداکثر عمق آب تالاب درفصل بهار و در نواحی غربی تالاب به ۲٫۵متر میرسدکه به دلیل نوسانات سطح آب دریای خزر این مقدارمتغییر می‏باشد. بر اساس اطلاعات کسب شده در یک دوره ۲۵ ساله گرمترین ماه سال تیرماه با حداکثر مطلق ۸/۳۶ درجه سانتی گراد و حداقل مطلق ۴/۱۱ – درجه سانتی گراد در بهمن ماه بوده که به طور کلی متوسط درجه حرارت سالانه آن ۱۶ درجه سانتی گراد می‌باشد. درجه حرارت آب تالاب در زمستان از ۲ تا ۱۱ درجه متغییر است . حداکثر بارش در زمستان بوده و متوسط بارندگی سالیانه از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر و رطوبت نسبی ۸۰ تا ۸۵ درصد متغییر است و به طور کلی تالاب انزلی دارای تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای ملایمی است.
تالاب انزلی
تالاب انزلی
تالاب انزلی
تالاب انزلی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]