دهکده ای که هم اول و هم آخر دنیاست

دهکده ای که هم اول و هم آخر دنیاست

دهکده‌ی گرینویچ، قسمتی از جنوب لندن است. با وجود اینکه نصف النهار مبدأ از این محل می‌گذرد، می‌توان بیان کرد که این دهکده هم اول دنیا و هم آخر دنیا است.
برعکس دیگر دهکده‌های موجود که لندن آنها را بلعیده، گرینویچ توانست از خودش و معماری قدرتمندش در برابر لندن بزرگ حفاظت کند. تمامی معماران توانا و بزرگ دوره‌ی روشنگری، اثری از خود در این نقطه به یادگار گذاشته اند.این مجموعه بناهای بی نظیر، در گروه میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
دهکده ای که هم اول و هم آخر دنیاست
دهکده ای که هم اول و هم آخر دنیاست

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]