باغ شاه یا اشرف البلاد

باغ شاه یا اشرف البلاد

باغ شاه یا اشرف البلاد یکی از بناهای تاریخی و زیبایی است که در دوره صفویه ساخته شده و شرح زیبایی و عظمت آن در نوشته‌های تاریخی مازندران آمده است. این باغ زیبا که پر است از درختان صد ساله و بیشتر هنوز هم زیباست و در حال حاضر شهرداری بهشهر در آن مستقر شده است.
باغ شاه یا اشرف البلاد
باغ شاه یا اشرف البلاد
باغ شاه یا اشرف البلاد
باغ شاه یا اشرف البلاد
باغ شاه یا اشرف البلاد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]