شهری که آدمهایش به دنیای مدرن تعلق ندارند

شهری که آدمهایش به دنیای مدرن تعلق ندارند

کاشغر شهری است که خود توریست‌های چینی هم به خود می‌بالند که برای دیدن آن آمده‌اند شهری که به مروارید جاده ابریشم شهرت دارد، این شهر یکی از پایگاه‌های تجارت پنبه چین است که از دوهزارسال قبل مرکز مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین چین و جهان غرب از طریق جاده ابریشم بوده است.
در نوشته‌های چینی سده ۲ پ.م واژه سک که بعدها به سو وسئی تبدیل شد به کار رفته‌است. به نوشته این منابع، سکاها در شمال باختری کاشغر می‌زیستند. گویا قبایل سکایی در میان سال‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰م به حدود ترکستان چین و آسیای میانه سرازیر شدند و شاخه‌ای از آن‌ها به کاشغر و ختن راه سپردند.
شاپور ساسانی در کتیبه کعبه زرتشت، در آنجا که گستره مرزهای امپراتوری خود را ترسیم می‌کند، از کاشغر نیز در کنار سغد، چاچ و ابرشهر که مرکز آن نسا بوده‌است، در شمار شهرهای قلمرو خود نام می‌برد. گویا شاپور کسی از دودمان ساسانی را به فرمانروایی کاشغر نگماشته بود و شاه کوشانی به استقلال در آن سامان فرمان می‌راند و تنها خراج‌گزار شاه ایران بود. کاشغر نخستین بار در دورۀ فرمانروایی سلسلۀ هان به حکومت چین پیوست.
کاشغر به عنوان مرکز فرهنگ اسلامی در چین شناخته می‌شود. مسلمانان اویغور ۹۸٪ جعمیت این شهر را (در حدود ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر) تشکیل می‌دهند. در کاشغر نزدیک به ۱۰ هزار مسجد وجود دارد
شهری که آدمهایش به دنیای مدرن تعلق ندارند
شهری که آدمهایش به دنیای مدرن تعلق ندارند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]