جنگل چاتیز

جنگل چاتیز

تفاوت آب و هوا و اختلاف درجه گرما در نقاط مختلف کشور ، انتشار درختان جنگلی و تقسیمات جغرافیایی ویژگی هایی را سبب شده است و جهرم جزء نواحی گرمسیری و حاره محسوب می‌شود و دارای جنگلهای تُنک و کم پشت از گونه درختان نواحی گرمسیری است .
جنگلهای گرمسیری و نواحی خشک بیابان شامل درختان کُنار، کُهور، بادام کوهی (آلوک) و
اُکالیپتوس بنه، اَلُوک،گَوَن که به طور طبیعی در منطقه می‌رویند می‌باشد و منطقه چاتیز جهرم که در کنار دیواره ای از کوهستان واقع شده از جمله چنین جنگلهایی است .
منطقه دسترسی :از جهرم حرکت به سمت جاده لارستان به میزان ۳۵ کیلومتر
جنگل چاتیز
جنگل چاتیز

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]