دریاچه اسرارآمیز در برزیل

دریاچه اسرارآمیز در برزیل

دریاچه اسرارآمیز در برزیل (شفافیت تا عمق 75 متر)
یکی از بهترین مناطق غواصی در برزیل محیط بسیار شگفت انگیز lagoa misteriosa هست.لاگوا هرساله پذیرای جمعیت زیادی گردشگر می‌باشد.
از ویژگی‌های این دریاچه آب شفاف تا عمق 75 متری و در اطراف جنگل‌های انبوه می‌باشد.به همین دلیل آن را دریاچه اسرار آمیز می‌گویند.
دیواره‌های عمودی سنگ، تنه افتاده و ماهی‌های کوچک که در زیر پرتوهای نور منعکس شده ،آب روشن و تالاب مرموز در یک محیط تک آن را یک محیط واقعا شگفت انگیز کرده است.
(شفافیت تا عمق 75 متر)
یکی از بهترین مناطق غواصی در برزیل محیط بسیار شگفت انگیز lagoa misteriosa هست.لاگوا هرساله پذیرای جمعیت زیادی گردشگر می‌باشد.
از ویژگی‌های این دریاچه آب شفاف تا عمق 75 متری و در اطراف جنگل‌های انبوه می‌باشد.به همین دلیل آن را دریاچه اسرار آمیز می‌گویند.
دیواره‌های عمودی سنگ، تنه افتاده و ماهی‌های کوچک که در زیر پرتوهای نور منعکس شده ،آب روشن و تالاب مرموز در یک محیط تک آن را یک محیط واقعا شگفت انگیز کرده است.
دریاچه اسرارآمیز در برزیل
دریاچه اسرارآمیز در برزیل
دریاچه اسرارآمیز در برزیل
دریاچه اسرارآمیز در برزیل
دریاچه اسرارآمیز در برزیل

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]