سرزمین مینیاتوری!

سرزمین مینیاتوری!

مینیاتور واندرلند که یک الگو بزرگ سامانه راه آهنی است که طول مارپیچی ریلی آن ۱۲ کیلومتر می‌باشد. این سامانه از میان شهرها، مزارع و حتی قله‌های برفی آلپ عبور می‌کند. مینیاتور واندرلند که در شهر هامبورگ قرار دارد، به سرعت به یک قطب بزرگ جذب گزدشگر در آلمان در آمده است. برادران دو قلو با نام فردریک بران و گریت بران مدل ریلی و خط آهنی خود را تبدیل به یک موزه خصوصی و پر منفعت با نام مینیاتور واندرلند کرده اند. این خطوط ریلی از سال ۲۰۰۱ (میلادی) در حال توسعه می‌باشد و در سال ۲۰۱۰ (میلادی) یک میلیون نفر از این مدل بازدید کرده اند.
سرزمین مینیاتوری!
سرزمین مینیاتوری!
سرزمین مینیاتوری!
سرزمین مینیاتوری!
سرزمین مینیاتوری!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]