برای اتوبوس‌های گردشگری ایران مناقصه برگزار می‌شود

برای اتوبوس‌های گردشگری ایران مناقصه برگزار می‌شود

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی از برگزاری مناقصه‌ای برای ورود اتوبوس‌های گردشگری به سیستم حمل و نقل گردشگران در تهران خبر داد.
فرزاد هوشیار به خبرنگار مهر گفت: قرار است به زودی مناقصه‌ای در حوزه گردشگری برگزار شود تا چند شرکت بزرگ از برندهای خارجی و داخلی اتوبوس‌های گردشگری به تهران بیاورند. در واقع می‌خواهیم برندهای گردشگری دنیا که شرکت‌های تخصصی فعال در حوزه گردشگری شهری هستند در این مناقصه شرکت کنند. اکنون سرمایه گذاران داخلی و حداقل دو برند خارجی تاکنون برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کرده‌اند. حتی مدیر عامل یکی از این شرکت‌های خارجی چند روز پیش به ایران آمد و طرح خود را ارائه داد.
وی گفت: در همه کلانشهرها اتوبوس‌های گردشگری وجود دارد که رینگ یا مسیر گردشگری را انتخاب می‌کنند و مسافران خود را در این مسیرهاحرکت می‌دهند. می‌خواهیم این خودروها در حوزه گردشگری تهران نیز فعال شوند. البته اولویت با برندهای داخلی است. شرکت‌های گردشگری داخلی نیز اعلام آمادگی کرده اند و ما نیز اکنون مشغول اماده سازی شرح خدمات برای مناقصه هستیم. ولی هنوز زمان برگزاری مناقصه مشخص نیست.
هوشیار بیان کرد: در سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش ورود مهمان خارجی به تهران را داشتیم بنابراین سیستم حمل و نقل گردشگران باید گسترش پیدا کند. از این رو مناقصه‌ای برگزار می‌شود تا حمل و نقل گردشگران خارجی در تهران به روز شود
برای اتوبوس‌های گردشگری ایران مناقصه برگزار می‌شود
برای اتوبوس‌های گردشگری ایران مناقصه برگزار می‌شود

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]