زنان روستایی بهتر از مردان طبیعت را حفظ می‌کنند

زنان روستایی بهتر از مردان طبیعت را حفظ می‌کنند

زنان روستایی از عوامل فعال در تغییرات اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از محیط زیست هستند؛ کسانی که تا کنون به درجات مختلف نقش خود را به عنوان کشاورز، تولیدکننده، سرمایه گذار، سرپرست و مصرف کننده ایفا کرده اند. آن‌ها همچنین نقش مهمی در تضمین امنیت غذا و تغذیه، ریشه کن کردن فقر در مناطق روستایی و بهبود رفاه خانواده هایشان دارند هرچند چالش مهمی به نام نابرابری آن‌ها را از دسترسی به فرصت‌های برابر در حوزه‌های منابع، دارایی و خدمات باز می‌دارد.
نگاهی به تخریب محیط زیست آنهم زمانی که مردان تسلط بیشتری روی منابع طبیعی داشته اند نشان می‌دهد زنان بهتر از مردان می‌توانند از زمین محافظت کنند (گرچه هیچ مدرکی برای اثبات این فرضیه وجود ندارد). از آنجا که زنان و زمین در طول تاریخ همواره به عنوان زیردست نهادهای مردانه پنداشته شده اند آن‌ها یک سیستم ارزشی برای زمین خلق کرده اند. به عنوان مثال زنان روستایی در هند از جمع آوری شاخه‌های مرده که توسط طوفان قطع شده اند به جای بریدن شاخه و استفاده از آن‌ها به عنوان هیزم بهره می‌گیرند. همچنین زنان روستایی در ارتباط تنگاتنگ خود با طبیعت توانسته اند دانشی را از زمین، خاک و آب و سایر ویژگی‌های محیط طبیعی اطراف خود به دست آورند؛ ضمن اینکه هر گونه دستکاری و تغییرات در عرصه محیط زیست نظیر جنگل زدایی بیش‌ترین اثر را بر روی زندگی می‌گذارد تا زمانی که بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند؛ نمونه این امر مادربزرگ نپالی است که برای تهیه چوب و علوفه ناچار است از کوه بالا برود.
در کنیا نیز زنان روستایی مدیران منابع طبیعی اعم از زمین، آب، جنگل‌ها و حیات وحش هستند. گرچه این زنان بسیار فقیر بوده و بسیاری از آن‌ها حقوق ماهیانه ای دریافت نمی‌کنند و تحت عنوان زنان خانه دار شناخته می‌شوند، اما بسیاری از آن‌ها در اقتصاد خرد روستایی موثر بوده و دانش بومی آن‌ها در مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی را ایفا می‌کند زیرا زندگی خود و خانواده شان در ارتباط مستقیم با بهره برداری از منابع طبیعی است. برای بسیاری از مردم روستایی به ویژه زنان طبیعت، حافظ جامعه با تامین منابع غذایی برای تغذیه خانوارهاست. بنابراین زمانی که سیاست‌های حفاظت و حفاظت از محیط زیست نقش زنان روستایی را نادیده می‌گیرد، آن‌ها را به بزرگ‌ترین قربانیان این سیاست تبدیل می‌کند.

زنان و مدیریت منابع آب
با افزایش فشارهای انسانی بر روی زمین، مناطق ساحلی و تالاب‌ها که به طور معمول کم جمعیت بودند، نقش زنان به عنوان مهم‌ترین کاربران آب در مدیریت این منابع اهمیت پیدا می‌کند. آن‌ها باید تصمیم بگیرند که در میزان مخازن آب، بهره گیری از آب باران، آشپزخانه و دیگر استفاده‌های داخلی با توجه به محدودیت منابع بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. آن‌ها می‌دانند که باید در حفظ تالاب، مناطق ساحلی و سایر حوضه‌های آبخیز کوشا باشند تا بتوانند از آن به عنوان منبعی قابل استفاده و تمیز برای مصارف خانواده خود و کشاورزی بهره گیرند؛ از این روست که آب سالم و قابل دسترس در اولویت زندگی زنان قرار می‌گیرد.

زنان و حفاظت از جنگل ها
فارغ از حفاظت از اتمسفر، حفاظت و نگهداری از حوضه آبخیز، آب و خاک و زیستگاه‌ها برای گونه‌های بومی و نادر، جنگل‌ها به واسطه تامین سوخت برای زنان اهمیت دارند. آن‌ها از این منبع به عنوان مکمل سوخت و مواد غذایی در کنار زمین خود کمک می‌گیرند. میوه‌های وحشی، گوشت، عسل و بسیاری از مواد غذایی برای تغذیه از جنگل به دست می‌آید ضمن اینکه آن‌ها منبع مهمی برای گیاهان دارویی جهت مراقبت از خانواده در مواجهه با انواع بیماری‌ها هستند. از آنجا که جنگل‌های استوایی به سرعت در حال ناپدید شدن هستند، بهره گیری از ارتباط نزدیک زنان و جنگل‌ها به عنوان مدیران روستا می‌تواند حفاظت از این ذخایر طبیعی را به همراه داشته باشد. در حال حاضر زنان در کنار مران در برنامه‌های جنگل کاری و اصلاح الگوی کشت در کنار تامین سوخت از مزارع نزدیک خانه به جای فشار مضاعف بر منابع طبیعی هستند و به نهال کاری در این مزارع مبادرت می‌ورزند.

ادامه این گزارش را لطفا در آدرس زیر بخوانید:
http://www.donyayesafar.com/n/2408
زنان روستایی بهتر از مردان طبیعت را حفظ می‌کنند

محمدرضا سرابیان

محمدرضا سرابیان شنبه 25 مهر 94 - 10:43

خیلی مقاله جالبی بود ممنون

محبوبه کمالی

محبوبه کمالی شنبه 25 مهر 94 - 10:46

خانوما که تو عصر جدید باید برای حفظ خانواده کلی زحمت بکشند اشکال نداره اینم روش محیط زیستم بسپارید دست ما اینم با ما

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]