آیین خون بس

آیین خون بس

آیین خون بس که در بیشتر شهرستان‌های استان لرستان با رعایت آداب و رسوم خاصی اجرا می‌شود قدمتی دیرینه دارد و در هنگام وقوع قتل و خونریزی برای خاتمه دادن به درگیری و گذشت صاحبان عزا که در درگیری دچار خسارت شده اند، برگزار می‌شود.
در این مراسم ریش سفیدها و خانواده قاتل برای طلب بخشش نزد خانواده داغدار مقتول رفته و با اتکا به قرآن کریم خواستار بخشش و گذشت خانواده مقتول از جرم فرد گناهکار می‌شوند.
در این مراسم چمرونه (موسیقی محلی حزن آمیز لرستان) نواخته می‌شود و خانواده قاتل با در دست داشتن قرآن، کارد و کفن نزد خانواده داغدار رفته و آنها را به کتاب خدا برای بخشش فزرندشان قسم می‌دهند.
پرونده آیین خون بس به عنوان یک میراث معنوی با تلاش کارشناسان معاونت میراث فرهنگی لرستان تهیه و به مرکز ارسال،که درباره ثبت ملی این آیین سنتی لرستان تصمیم گیری شود. این موضوع از آن جهت که پیام آور صلح و آشتی بین اقوام است اهمیت بسیاری دارد و امیدواریم در حافظه و میراث ملی کشور ثبت و ضبط شود.
آیین خون بس
آیین خون بس
آیین خون بس
آیین خون بس

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]