موزه میراث روستایی گیلان

موزه میراث روستایی گیلان

موزه‌های میراث روستایی گیلان با هدف معرفی زندگی و معماری روستایی در مناطق مختلف گیلان احداث شده است. در این موزه بناها در روستاها شناسایی شده خرد شده و پس از انتقال به این موزه دوباره احداث شده اند. موزه میراث روستایی گیلان در زمینی به مساحت حدود ٢٦٣ هکتار، در پارک جنگلی سراوان، واقع در کیلومتر ١٨ جادۀ رشت- تهران قرار دارد. در طراحی موزه، محل‌های جداگانه برای رستوران‌ها، چای‌خانه‌ها، بازارها، مساجد، مزارع و باغ‌های چای، شالیزار، کارگاه‌های آموزش و تولید صنایع‌دستی، نظیر گمج‌سازی و سفالگری، مرواربافی، رشتی‌دوزی و ... ، محوطه‌ی بازی‌ها و نمایش‌های بومی برای برگزاری کشتی‌گیله‌مردی، ورزاجنگ، لافندبازی و ... در نظر گرفته شده است.
موزه میراث روستایی گیلان
موزه میراث روستایی گیلان
موزه میراث روستایی گیلان
موزه میراث روستایی گیلان
موزه میراث روستایی گیلان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]