شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

بازار اراک
کاش غم و غصه هم قیمت داشت
مجانی است، همه می‌خورند!
کاش روی دهانمان کنتوری نصب می‌شد
و جریمه غصه‌ها را به حساب آنان می‌ریختیم
غصه نخوریم مردم!
سیاست مدارها هم روزی بزرگ می‌شوند و به مدرسه می‌روند
و دنیا مثلِ گلِ مصنوعی قشنگ می‌شود
هر چیز مجانی که ارزشِ خوردن ندارد!

شمس لنگرودی

معماری بازار اراک با سبک معماری دوره قاجاریه و دارای طاق‌های گنبدی شکل آجرنماست که به صورت ضربدری ساخته شده است.
سقف بازار گنبدی ست و با کاهگل پوشیده شده،از نماى بیرونی و پشت بام، گنبدهاى ممتد در 2 ردیف شمالى - جنوبى و غربى - شرقى قابل مشاهده است. گنبد چهارسوق بلندترین و عظیم‌ترین گنبد این بام است.
سطح داخلی گنبد دارای رسمی بندی و آجرچینی است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

رضا مالکی

رضا مالکی چهارشنبه 31 تیر 94 - 19:33

جالب بود

امین رستگار

امین رستگار چهارشنبه 31 تیر 94 - 23:54

چه معماری زیبایی احسنت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]