منطقه ای صورتی در میان جنگل آسمان خراش ها!

منطقه ای صورتی در میان جنگل آسمان خراش ها!

شانگهای بزرگترین شهر چین و هشتمین شهر بزرگ دنیاست. این شهر رابط میان چین و دنیای خارج است. شانگهای به شهر جنگل آسمانخراشها معروف است. شهر روشنفکری و کارگری با ۲۵ دانشگاه و موسسه دانشگاهی.
این شهر که در کرانه چپ رودخانه هوانگ پو در جنوب یانگ‌تسه قرار دارد با فاصله اندکی از اقیانوس آرام و نامش به چینی بر فراز دریا معنی دارد.
در این شهر بزرگ منطقه ای زیبا به مساحت نزدیک دو هکتار ایجاد شده که به منطقه صورتی رنگ شانگهای معروف شده و گردشگران بسیاری را به سوی خود می‌کشاند.
منطقه ای صورتی در میان جنگل آسمان خراش ها!
منطقه ای صورتی در میان جنگل آسمان خراش ها!
منطقه ای صورتی در میان جنگل آسمان خراش ها!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]