تصاویر مسحورکننده از معبد اژدهای ایران

تصاویر مسحورکننده از معبد اژدهای ایران

معبد باستانی "داش کسن" یا آنچنان که جهانگردان آن رامی شناسند: معبد اژدها؛ در حاشیه روستای "ویر" در حدود 15 کیلومتری شهر تاریخی سلطانیه واقع شده که به نقش دو اژدهای برجسته و چند محراب اسلامی در دو سمت خود و به قرینه یکدیگر مزین است. یکی از دلایل معروف بودن این معبد به دلیل وجود نقش‌های اژدهای آن است که نمونه‌های مشابه آن در جای دیگری از ایران مشاهده نشده است. طبق نظر برخی باستان شناسان، قدمت این معبد به قبل از اسلام باز می‌گردد که در زمان ایلخانان نقوشی از جمله اژدها بر آن افزوده شده است.
داش کسن مرکب از ایوان ها، نقوش برجسته و محوطه‌های باستانی است که در جهات مختلف به ویژه نقش حجاری شده اژدها، منحصر به فرد و قابل توجه است. آثار به جای مانده در محل؛ این احتمال را قوت می‌بخشد که ایلخان مغول "ارغون" بیش از گرایش به دین اسلام، اقدام به ساخت معبدی نموده است. تاثیر و تاثر متقابل ایران و چین بر یکدیگر بیش از هر محل دیگری در این مکان مشهود است چنانچه تلفیق طرح‌های اسلیمی و نقش اژدها این موضوع را متذکر می‌شود.
در حال حاضر؛ چیز زیادی از این معبد باقی نمانده و تنها سنگ‌های بزرگ و پراکنده در گوشه کنار معبد دیده می‌شود. محدوده معبد اژدها مستطیلی و به ابعاد تقریبی 100 متر در 50 متر است که یک قسمت از آن به واسطه حفاری در تپه ایجاد شده است. معبد در دامنه تپه ای قرار داشته و مشرف به دشتهای وسیع و زیبایی است.
باتشکر از عکاس : Mohamad Reza Zare
تصاویر مسحورکننده از معبد اژدهای ایران
تصاویر مسحورکننده از معبد اژدهای ایران
تصاویر مسحورکننده از معبد اژدهای ایران
تصاویر مسحورکننده از معبد اژدهای ایران
تصاویر مسحورکننده از معبد اژدهای ایران

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]