شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

باغهای روستای زیبا وفس

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

امین رستگار

امین رستگار پنجشنبه 1 مرداد 94 - 01:09

بسیار زیباست. چه طبیعت قشنگی

مهسا حسن نژاد

مهسا حسن نژاد پنجشنبه 1 مرداد 94 - 01:11

چقدر سرسبزه

راحله هاشمی

راحله هاشمی پنجشنبه 1 مرداد 94 - 02:04

کاش میشد بنویسم بزنم بر در باغ
که من از اینهمه دیوار بدم می‌آید
دوست دارم به ملاقات سپیدار روم
ولی از مرد تبردار بدم می‌آید
ای صبا بگذر و از من، به تبر دار بگو
که از این کار تو بسیار بدم می‌آید.

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]