آسیب‌های زانو در کوهنوردی

آسیب‌های زانو در کوهنوردی

مفصل زانو حساسترین مفصل بدن است که حدود 80% وزن بدن انسان را تحمل می‌کند. در ورزش کوهنوردی این مفصل تحت فشار بسیاری است و در طی یک روز فعالیت ورزشی کوهنوردی شاید در حد 50 تن وزن و فشار را تحمل می‌کند. بی احتیاطی در نحوه مراقبت از مفصل زانو بسیاری از کوهنوردان را از ادامه پرداختن به ورزش کوهنوردی محروم کرده است و این کوهنوردان مجبور هستند به ورزشهای دیگری در سطح شهر روی بیاورند. آشنایی با مفصل زانو و کارکرد آن می‌تواند توجه شما را به مراقبت بیشتر از این مفصل جلب کرده و باعث ادامه ورزش کوهنوردی برای سالیان سال گردد.
❗️انواع آسیبهای زانو در کوهنوردی
اکثر آسیبهای زانو در کوهنوردی هنگام گذر از سرازیری‌ها بوجود میایند
❕پیچ خوردگی زانو
❕سقوط از بلندی ؛ ضربه
❕عدم استفاده از باتوم‌ها ( استفاده نادرست )
❕ندانستن یا انجام ندادن تکنیک‌های صحیح حرکتی
❕استراحت‌های مناسب و به موقع بویژه در سرازیری ها
❕تداوم فشارهای شدید علیرغم وجود علایم هشدار دهنده
📍اکثر زانو دردهای رایج در ورزش کوهنوردی بعلت بی توجهی به موارد ذیل است:
1❕- از حمل بار سنگین در کوهنوردی بپرهیزید.حداکثر میزان حمل بار برای یک کوهنورد به میزان ۵/۱(یک پنجم) تا حداکثر ¼ وزن بدن می‌باشد.
2❕- در سراشیبی‌ها اکیدا از فرود سریع و با سرعت زیاد و انجام حرکات پرشی پرهیز کنید.
3❕- در مواقع بروز درد جدی درناحیه زانو حتما به پزشکان ارتفاع پزشک و یا متخصص ارتوپد مراجعه کنید.
4❕- از مصرف بی رویه داروهای مسکن بدون نظر پزشک بپرهیزید، چرا که شاید علائم مهم و جدی زانو درد شما را پوشش داده و به رفتارهای اشتباه خود ادامه دهید.
5❕- برای کاهش بار اضافی به زانوهای خود در برنامه‌های بیش از دو ساعت از باتوم یا چوبدست‌های کوهنوردی استفاده کنید تا فشار و بار کمتری به زانوهای شما وارد شود. در یک کوهنوردی یک روزه متوسط استفاده از باتوم کوهنوردی میتواند حدود 30000 کیلوگرم بار را از روی زانوهای شما منتقل کند.
6❕- دردهایی که همراه با اصطلاحا ”خالی کردن زانو“ هنگام راه رفتن و یا ”قفل کردن زانو“ می‌باشد جدی گرفته و به اطلاع پزشک خود برسانید.
7❕- در مواقع درد شدید زانو از انجام حرکاتی که درد شدیدتر برای زانوی شما ایجاد می‌کند و یا حرکاتی که میتواند صدمه بیشتری به آنها وارد کند نظیر: دوزانو زدن، چهارزانو زدن همچون سر نماز، هنگام توالت رفتن و یا هنگام غذاخوردن یا نشستن عادتا انجام می‌دهیم بپرهیزید.
8❕- انجام ورزشهایی که بتواند عضلات چهارسر ران را تقویت کند می‌تواند از بروز چنین درد هایی در یک کوهنورد جلوگیری کند. خود تمرینات کوهنوردی یکی از این تمرینات است ولی می‌توان از تمریناتی که در باشگاه‌های بدن سازی برای تقویت عضلات ران و مفصل زانو می‌شود هم استفاده کرد. این تمرینات معمولا شامل ورزشهایی است که منجر به انقباض عضله چهارسر ران و مفصل زانو می‌شود.

آسیب‌های زانو در کوهنوردی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]