شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

عقـــــاب خستـــــه
کوهی عجیب به شکل عقاب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ناصر حشمتیان

ناصر حشمتیان پنجشنبه 1 مرداد 94 - 02:51

کجاست ؟

راحله هاشمی

راحله هاشمی پنجشنبه 1 مرداد 94 - 03:19

جناب حشمتیان این کوه در شهرستان تفت در استان یزد قرار دارد

ناصر حبیبی

ناصر حبیبی پنجشنبه 1 مرداد 94 - 09:10

این داستاش چیه ، کسی میدونه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]