کاخ گلستان

کاخ گلستان

معدود ستونها و درهای خاتمی که از شیراز به تهران سالم رسید.
آینه‌های بزرگ و آینه کاری ها، درهای منبت و نفیس فضای داخلی ارگ کریم خان در شیراز که به دستور آغا محمد خان قاجار کنده و به تهران برده شد. آغا محمد خان پس از تصرف شیراز و تخریب برج و باروی شهر مقداری از درهای خاتم و ستونهای یک پارچه ارگ کریمخان را به جهت ساخت کاخ گلستان از شیراز خارج کرد که متأسفانه در نقل و انتقال آن به تهران، با آنکه در جاده‌ها کاه میریختند و ستونها را روی کاه می‌غلطاندند، سالم به تهران نرسید و جز معدودی از آنها بقیه تکه تکه شد.
نگاره‌ها از دکتر سعیدی
کاخ گلستان
کاخ گلستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]